Spiritualitet og ledelse


Foråret 2003, "tankebunke seminar" lavet med Anine Boisen.

Spiritualitet er forbundet med livets nerve, at udøve ledelse i et levende system er at få liv til at udfolde sig
Spiritualitet kan få os til at skifte perspektiv og stille de nyttige spørgsmål.
Spiritualitet er at kunne være i alle de virkligheder vi skal uden at miste os selv
Spiritualitet er mellemrummet, interferensen mellem lederen og det der er større, en emergens der får systemet til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt for de rigtige mennesker.
Det større der tager over, er når der er overensstemmelse mellem individet og kollektivets meningsfuldhed, når gnidninger, stress og frygt er væk imellem org. og individet
Spiritualitetn er magien, den heldige hånd, funky, swing.
Spiritualitet er med til at udvide verdenen hvilket er ledelsesfunktionen måske største opgave, med den hensigt at sikre den langsigtede overlevelsesevne for systemet.

FLOW
Er
forbundethed
bevægelse
kraft
årsag og effekt forenet
Opleves som
ting lykkes
ressourcer dukker op
helhed, pespektiv, mening
træder frem
tiden ændrer form- styrket bevidsthed i nuet (tilstedeværelse/opmærksomhed/overskud)
- styrket bevidsthed om sig selv
- styrket bevidsthed om andre (empati)
- styrket bevidsthed om de større sammenhænge og forskellige synsvinkler som
den enkelte aktuelle situation kan placeres i.


Vi antager at en større bevidsthed i disse dimensioner vil give lederen mulighed for at praktisere ledelse som er mere meningsfuld for ham selv, medarbejdere, og øvrige interessenter.

Vi lægger vægt på styrkelse af bevidsthed som kerne-element til mere meningsfuld ledelse fordi vi antager at der ikke er nogle generelle universal forskrifter (ledelsesredskaber, ledelsesstilarter, ledelsesteorier etc.) som lederen blot kan lære og praktisere generelt.

Vi tager udgangspunkt i den antagelse at lederen konstant befinder sig i unikke situationer, med unikke og forskellige individer, som kræver en unik ledelsesadfærd (løsning) som er forankret i lederen selv (og ikke en eksternt givet teori eller et generelt redskab).
Ikke dermed sagt at de mange ledelsesredskaber og teorier er værdiløse.
De er værdifulde som inspiration, retningspile, og veje til alternative anskuelser af situationen - men i den konkrete situation må lederen vælge og
tilpasse disse hjælpemidler til den unikke situation - og det kræver
en udviklet bevidsthed