Kunde referencer

Kunde referencer

1) hvad I oplevede med den ydelse i fik fra mig
2) hvad I brugte den til
3) hvad den betød det for jer/es org.
4) et godt råd til mine fremtidige kunderSteen Kernfelt
Gram domestics
stek@gram-domestic.com

Jeg vil varmt anbefale dig - eller din organisation - at gå i clinch med Ouafa, hvis du reelt gider at flytte dig, og hvis du

* tør vælge at blive god til at se dig selv i rette lys
* vil vælge at blive bedre til at omgå dig selv og andre
* vil mestre at gå fra tanke til handling
* vil være coach i stedet for at praktisere coaching.

Jeg vil varmt anbefale dig at holde dig langt på afstand af Ouafa,
hvis du blot efterlyser endnu et ringbind til reolen.
Henning Bendtsen
Finanssektorens uddannelses center
hb@finansudd.dk

ad 1
Vi har brugt Ouafa på vores 2-årige lederuddannelse siden 1997. Ouafa er først og fremmest mind-blower - hun formår med sit enorme engagement og sin viden om alt fra den højere fysik og universets grundlove til mellemmenneskelige relationer at kreere en ny forståelse - næsten en måde at se verden på, der på afgørende måde
sætter spor hos de, der bliver udsat for hendes overbevisende talegaver.

Ad 2
Hun er den fremmeste blandt de mange påvirkere der er med til at skabe den dannelsesrejse - vore ledere gennemlever.
Hun får simpelthen folk til "at høre program 1" som en studerende udtrykte det.

Ad 3/4
Betydningen af at stifte bekendskab med Ouafa's verden er først og fremmest på det mentale plan - som hun siger: "båndbredden bliver større" og et godt råd vil være - at udskyde evalueringen til efter en vis fordøjelsesperiode.
Mange af vore studerende har måttet sande, at noget af det der forekommer svært tilgængeligt når du hører det, giver mening senere. "Livet leves forlæns - men fortåes baglæns" som Kierkegaard sagde, det gælder ikke mindst her.