Projektets natur


Projektledelse og kompleksistetProjektets natur- the body of projects.


Kan i se projekter som et flow, som en bevægelse og ikke insistere på den mekaniske indfaldsvinkel der vil dissekere projektet i tid/opgaver etc. og dermed tro at så forstår vid et, men kan i bevare den iboende -naturlige- dybe forståelse projekter selv har for deres udvikling så er i nået langt!


Projekter kan støttes til at udfolde det flow de har latent, eller de kan dissekere via kontrol, styring, magt etc. til krævende, ressource forbrugerne enheder i organisationen.
Kan i se projektets natur, dvs. at det selv kan det det skal kunne, og dermed understøtte til det fremfor at bremse det med "for-tænkte" modeller, løsninger der blot afspejler menneskets trang til "herre/dame-dømme"

For at forstå/se faserne tror jeg vi bliver nødt til at forstå hvad Projekter er i et større perspektiv end sædvanligvis
Ikke lineære- betyder
komplekse-betyder
Mangfoldige- betyder
Caordiske- dvs. på grænsen , mellem orden og kaos

Et projekt er et tidsligt afgrænset arbejdsrum hvor gængs "organisation" er sat ud af spillet fordi: "vi skal nå noget-nyt?-, der virker, hurtigt og ingen ved hvordan".

Der er mange antagelser, fornemmelser, forventninger koblet op på et projekt.
Med andre ord et projekt er et rum for eksperimenter
Der er en sammenhæng mellem projekt og proces
projekter udvider tid, de operer med en samtidighed/parallelitet hvor faserne overlapper hinanden
Modeller for hvordan vi kan anskue de faser et projekt gennemlever
Modellen er ikke projektet, men en abstraktion, der kan skabe fokus, overblik, erkendelse- der igen kan drive projektet- før, under og efter projektet

Faserne er afhængige af hvilke øjne i ser projekt arbejde med ser i:
1) The grove
Udtrykker mere hvad menneskerne der skaber projektet laver på
forskellige tidspunkter

2) spiralen
ide-research-gennemførelse-evaluering, meget produkt orienteret, en
måde at se hvor produktet er henne i skabelses fasen

3) Diegese modellen, en narrativ vinkel
a) Udgangspunktet en orden findes
b) Ordenen forstyrres (subjektet sendes ud i ukendtheden)
c) Gennemlevelse af uorden, alt forandres og bliver til noget andet,
erkendelse af at a) ikke kan reetableres
d)-Ny orden finder vej.
Fælles for de tre måder vi kan anskue faserne i projektet på er at de
operer med et uendeligheds perspektiv, det stopper aldrig...

At kende faser kan hjælpe til at
a) Se hvilken læringen skal/kan finde sted på et givent tidspunkt
b) Skabe mulighed for at sætte ind med de rigtige tiltag/påvirkninger på de rigtige tidspunkter for de rigtige mennesker
c) Se og dermed erkende og dermed sanse det dynamiske forløb ethvert projekt gennemløber
d) Se mellemrummene mellem f.eks. forberedelse og operativ fasen og bruge dem, og dermed vinde tid og rum til projektet
e) At vide hvor projektet er/skal være kan hjælpe jer til at stille de brændende spørgsmål, der driver værket/mennesker
f) være: understructered and over-prepared


Projektets natur har 3 pointer og en mening
1) Projekter er komplekse, dynamiske levende systemer
2) Dit perspektiv er dit redskab
3) En model er ikke virkeligheden. Den findes faktisk ikke.

Erkendte Eksperimenter udvider verden og de mennesker der står lige ved siden af dem.