Proces design


Personlig udvikling

Vejen til god ledelse går gennem personlig udvikling.
Vi arbejder med personlig udvikling som basis for at det enkelte menneske bliver en bedre leder og en bedre medarbejder.

En virksomheds arbejde med lederes og medarbejderes personlige
udvikling kan tage udgangspunkt i de emner, vi nævner her:

Mening
. Mennesker har behov for at føle mening med liv, arbejde og
familie. Lever jeg livet, som jeg gerne vil, eller kan jeg ændre
retning til gavn for mig selv, virksomheden og familien?

Værdier. Hvad er mine værdier, virksomhedens værdier og hvordan
skærper jeg opmærksomheden på dem i en travl og stresset hverdag?
Harmonerer mine og virksomhedens værdier?

Visioner. Hvad er mine visioner og hvad er min virksomheds visioner?

Relationer. Relationer opstår i et felt af mennesker og relationer er
det bærende element i enhver gruppe - en virksomhed, en familie, en
forening.

Eksistens. Oplever jeg mening med livet? Er jeg ensom? Har jeg min frihed?
Hvordan med døden?

Motivation. Hvor kommer motivation fra? Har motivation et mønster og kan man sætte motivation i system?Proceskonsultation
Enhver proceskonsultation, som vi gennemfører med enkeltpersoner og
virksomheder, tager udgangspunkt i Edgar H. Scheins 10 principper i
"Process Consultation Revisited. Building the Helping Rlationship."
Addison-Wesley (1999):
1. Prøv altid på at være hjælpsom
2. Prøv at forstå, hvad det handler om
3. Vær bevidst om, hvad du ikke ved
4. Alt, hvad du gør, er intervention
5. Klienten ejer problemet og løsningen
6. Lad det ske, som sker
7. Timing er altafgørende
8. Find klientens styrker og positive motiver
9. Fejl er uundgåelige - lær af dem
10. Er du i tvivl, så del tvivlen med nogenProces som felt


[ Tekst fra www.worldcafe.dk af Finn Voldtofte ]

Dybe principper for proces - eller "hvornår er proces funky?"

Her drejer proces sig om at udfolde potentiale.
Enten menneskers eller organisationers.
Det er f.eks. at udfolde potentiale, når en indre forestilling - en drøm, en vision,
et mål - bliver virkeliggjort.
Det er at udfolde potentiale, når en gruppe mennesker med forskellige perspektiver, ønsker og behov bliver så afklarede, at de kan handle i fællesskab.

Det er at udfolde potentiale, når....
Processen kan tit finde sin egen vej. Men i nogle situationer kan medvirken af en person, der specielt tager opgaven at tilrettelægge og støtte processen, føre til en rigere udfoldelse af potentiale.
Dette kursus er for kursusledere, organisationsudviklere, proceskonsulenter og andre, der tænker og arbejder med processer for og med mennesker og organisationer.

Kurset drejer sig om de dybe principper for proces, dvs. vi går bag om og nedenunder redskaber og metoder. Det er håndværket bag håndværket, der interesserer os.

Du lærer altså IKKE at lægge programmer, icebreakers, kursusledermetoder mv. Men i krydsfeltet mellem det, du ved at du ved om proces og det, du ikke ved at du ikke ved om proces, vil vi gå på opdagelse.

Spørgsmål, der bliver berørt i løbet af kurset
* hvad er proces
* findes der generelle modeller for proces
* proceslederens "egentlige" redskaber
* proceslederen selv
* hvad kan man bruge proces til
* forholdet mellem proces og terapi
* proces vendepunktet
* timing
* instruktion
* proceskrise

* Rammer
* Rum
* TilstedeværelseForarbejdet
* Hjemmearebjdet
* Gennemførelsen
* Evalueringen