Proaktiv planlægning


FREMTIDEN FORMES AF DEM DER SER DEN
- om at være proaktiv eller reaktiv

Hvordan bliver vores handlinger baseret på bevidste valg?
Vi viser hvordan proaktive og reaktive handlingsmønstre kan se ud og hvordan de præger handlinger.
Vores adfærd kan være styret af enten en reaktiv eller en proaktiv holdning. Mange mennesker har en reaktiv holdning uden selv at vide det.

Reaktiv holdning: Lægger ansvaret fra sig, læner sig tilbage, lader andre sætte dagsordenen, forandringer anskues som trusler, fremtiden kommer af sig selv!

Proaktiv holdning: Sætter selv dagordenen, tager ansvar, læner sig frem, forandringer er muligheder, fremtiden kan påvirkes!

Fremtiden formes af hvordan vi vælger at handle på de udfordringer og forandringer vi står overfor.
Ingen er proaktive hele tiden og heller ikke reaktive konstant, men vi svinger i de to felter. Det interessante er at få en fornemmelse og en bevidsthed om hvad der fremkalder hvilke sider i os selv, især i forhold til forandrings processer i organisationer.

Laves som to dages seminar og som foredrag.