Ledelse i Levende Systemer


Et perspektiv for at håndtere mangfoldigheds ledelse

EN LÆRE-BEGIVENHED
[ Tekst fra www.worldcafe.dk af Finn Voldtofte ]

Ledelse i Levende Systemer
Hvordan ville den strategiske plan for en myretue se ud, hvis den fandtes?
Hvilke visioner, mål, strategier og handlingsplaner organiserer titusindvis af individers komplekse samspil, arbejdsdeling og opgaveløsning?

Så vidt vi ved har en myretue ikke en strategisk plan for sin udvikling.
Alligevel virker det bestemt som om der er hensigtsmæssighed i de ting, der sker. Myretuen har, som andre levende systemer, en evne til selvorganisering, som fører den til større orden og levedygtighed.

Mange virksomhedsledere ved fra egen erfaring, at det, at man er leder af en virksomhed, ikke er det samme som at man har kontrol over den. Ofte oplever man, at der sker ting, som ikke var planlagte, men som alligevel afgørende ændrer på virksomhedens udvikling og resultater.
Man kan også opdage uanede evner i organisationen til at komme igennem kriseperioder, som man "egentlig" ikke burde kunne klare.
For mange ledere er det en levet erfaring, at man egentlig ikke styrer og kontrollerer virksomheden, men at man i høj grad er med til at påvirke og muliggøre, hvad der sker.
At se en virksomhed som et levende system, indebærer bl.a at se den iboende evne for selvorganisering. Det er muligt, at nogle af de processer, vi bruger anstrengelser og ledelseskraft på at styre og kontrollere, kan organiseres på en anden måde, hvor bedre resultater kan nås med mindre indsats.

For at kunne gøre det må vi blive bedre til at forstå, hvordan livet i et levende system er organiseret.
Vi må lære at forstå livet i vores egen organisation.
Liv kan ikke styres, men det kan støttes eller hæmmes. Hvordan bliver vi bedre til at støtte det liv, der er, og hvordan undgår vi at hæmme liv uden at vide det.

Hvis man ser på en virksomhed som var den et levende system, forstår hvad liv er og interesserer sig for at støtte og nære livet i virksomheden, så den kan udvikle robusthed og livsduelighed, så er disse anbefalinger ikke overraskende:

* Opgiv at opnå kontrol over en organisation - påvirk det uforudsigelige kaos istedet
* Begå fejl - de største fornyelser starter som fejltagelser
* Smid ud - gør plads til nyt inflow af ideer, mennesker, produkter, kunder, ejere
* Gør ikke ting færdige - alt er alligevel på vej fra en tilstand til en anden
* Flik noget sammen der dur - til en begyndelse
* Oprethold rod - med for meget orden mister man uforudsigelighed
* Sørg for "overflødige" gentagelser - man kan omkostningsminimere sig ihjel
* Gør organisationens netværk komplekst - med masser af mulighed for krydsbefrugtning
* Hvis du skal lave regler så gør dem enkle - hvad skal JEG gøre i forhold til DIG
* Information skal ikke lagres - information skal forbruges


Ledelse i Levende Systemer drejer sig om et nyt perspektiv:
Virksomheden som et levende system.
Kurset giver dig et nyt syn på organisationer og et nyt syn på ledelse.
Du får øjne til at se nye muligheder.
Ledelse i Levende Systemer tager udgangspunkt i de levende systemers evne for selvorganisering. Hvad kan overlades til selvorganisering, og hvad kan ikke?

Kurset har tre deltemaer, som hjælper til at komme til dybere forståelse af levende systemer: Netværk, flow-struktur og livsproces.

Disse tre emnefelter indeholder hver sine vinkler og læringspointer.
Når vi arbejder med deltemaerne knytter vi hele tiden an til udgangspunktet om levende systemers evne for selvorganisering - som 3 facetter af den samme diamant.

Ledelse i Levende Systemer er en lære-begivenhed. Det betyder, at vi skaber rammerne for at du gennem oplevelser, eksperimenter, læsning, undervisning, dialog og reflektion får mulighed for at tage et omfattende stof til dig - et stof som på mange måder udfordrer de tænkemåder, som naturligt følger af mere traditionelle
ledelsesuddannelser.

Til at begynde med fokuserer vi mest på at forstå de levende systemers verden, men i løbet af kurset flytter vi fokus mere og mere over til at anvende viden på deltagernes organisationer og opgaver.

"Livets mønster er et netværksmønster med evne for selvorganisering.
Det er en enkelt definition, men den bygger på de seneste opdagelser
indenfor videnskabens frontlinie."

- Fritjof Capra: The Web of Life

"Når mange enkle dele finder sammen og danner komplicerede systemer
og mønstre, kalder man det selvorganisering. Til sammen kan de
pludselig noget som ingen af delene kunne hver for sig. De nye
egenskaber i systemet er simpelthen opstået i samspillet mellem
delene i system. Det mystiske er at man ikke ville kunne forudsige
egenskaberne hvis man pillede systemet fra hinanden og så på de
enkelte dele hver for sig. Mønstrene viser sig kun når hele systemet
er igang."

- DR-TV, Harddisken Color, Sep. 1997

"...virksomheder går fallit, fordi ledelsens fremherskende tænkning
og sprog er for snævert baseret på økonomiens tænkning og sprog. Sagt
med andre ord: Virksomheder dør, fordi deres ledere fokuserer på den
økonomiske side af den aktivitet, det er at fremstille varer og
serviceydelser, og glemmer at deres organisationers sande natur er at
være et samfund af mennesker."

- Arie de Geus: The Living Company