Den lærende organisation


"Den lærende organisation; et skridt på vej til at forstå organisationer som levende systemer"

En lærende organisation defineres traditionelt, som værende istand til at lære af sine handlinger. Men hvorfor er det vi interesserer os for hvorvidt vores organisation kan lære?

Tese 1: Fordi "læring" er en metafor hvor igennem vi får bedre mulighed for at forstå vores evne til at spille sammen med og forfolde os til omverden

Tese 2: Fordi læring kan ses som selve den proces hvori et levende system organiserer sig til højere orden, kompleksitet og mangfoldighed.

Hvad er en lærende organisation og hvordan bliver man det?
Spørgsmål der rider organisationer i disse år. Arie de Geus, tidligere vice præsident i Shell koncernen, skriver i sin bog "The Living Company", 1997: "There is no need to "build" a learning organisation. You already have one."

En lærende organisation er en organisation der er istand til at lære af sine fejltagelser, og af sig selv- og dermed skabe sin egen fremtid.

Hvis vi nu antager at vi allerede har en lærende organisation, og evnen bruges til at sikre en langsigtet overlevelseevne. Hvad skal vi så bruge den indsigt og de handlinger til.
Jo, her kommer et tankesæt eller en model om vi vil, der jo som alle modeller er forkert, modeller er ikke verdenen, modeller er fortolkninger af verdener.
Organisationer betragtet som, levende systemer er interessante fordi de kan have evne for selvorganisering. Deres selvorganisering har retning mod højere mangfoldighed, større orden og mere kompleksitet.

De tre retninger mod højere mangfoldighed, større orden og mere kompleksitet.
De tre retninger er ikke tilfældige, de er nøje udviklet af naturens evolution, for at sikre systemet langsigtet overlevelses evne og livsduelighed.
Evnen til at skabe sin fremtid og evnen til at organisere sig til livsduelighed er to sider af samme sag.

Organisationer, når anskuet som levende systemer, lærer ikke, de
kobler strukturalt med omgivninelser og hændelser der forekommer.
Enhver kobling vil skabe struktural ændring i det levende system.
Det vil sige systemet er aldrig det samme efter at have koblet strukturelt med omgivelserne.

Eftersom læring er en abstraktion af de processer der sker, kan vi ligeså godt gå bagved og se hvad det er der virkelig sker, og derigennem få forståelse for hvordan systemet virker.

Så ja, lærende organisationer er vigtige, - som skridt på vej til forståelse af levende systemer, deres erkendte komplekse univers, deres uligevægt og deres berettigelse.

En grund til at vi skal tænke, og dermed handle på perspektivet at vores organisationer er levende systemer, er muligheden for at anskue vores problemstillinger fra et andet niveau en fra der hvor vi skabte dem. Og det bliver mere og mere nødvendigt fordi de problemstillinger vi ofte står overfor er "usynlige"(markedet, bæredygtighed, læring, vidensoverførelse, etc.)

Hvorom modellen holder eller ej, er uinteressant. Det der er interessant er at den bringer os et skridt videre i forståelsen af organisationers berettigelse og liv.

Derfor er det interessant at blive ved spørgsmålet: Hvad ville der ske, hvis vi tænkte på vores organisationer som levende? Hvilke konsekvenser ville det få for organisationernes evne til at skabe sin egen fremtid? Ja, hva' så?.