9 dybe principper for kreativitet

Om skabelse
Kreativitet kommer af creare der betyder skabe.
Når organsiationer gerne vil arbejde med deres even til at være
kreative, skabe kreative foraer etc. kan det være betydningsfuldt at
og afgørende at se bag om ordet.

At skabe fremfor at producere, er det kreativitet er i sin dybe forstand.
At fidne nye løsnigner på gamle problemstillinger.
At tillade sin hjerne, øjne, fingere og øre at se, høre, mærke, tænke
nyt er svaære end vi tror, ogd erfor blvier vi nødt til at sætte den
gængse organsiation på stand by for at skabe et rum hvori vi kan med
de dybe principepr for kreativitet komme ind til eller tilabge til
vores even som menenker for at skabeDybe principper for kreativitet:

Et princip beskriver en lovmæssighed der gør sig gældende, i en sammenhæng.
Tanken er om disse virker alle steder, til alle tider for alle mennnesker?

1) kreativitet er en tilstand den findes altid i et menneske, mere eller mindre vågen.
A state of mind A way of being

2) Kreativitet er relations afhængig , den lever på og af de
gnidninger og bevægelser den udsættes for

3) Fejlen er en stor del af kreativiteten. Kreativiteten flikker
noget sammen, der dur til en begyndelse, laver fejl og forsætter

4) kreativitet kræver en indre tilladelse: JA

5) Kreativitet lever i flere "verdener" på en gang, nogle af de
verdener kommer på spil i perceptions, problem og løsnings fasen af
den kreative processen

6) Skønheden er altid målet for kreativitet. Højere orden, mere
mangfoldighed, og større grad af kompleksistet
Guldmomenter.

7) Hensigten med kreativitet er skabelse, den går altid fra en
lavere tilstand (noget der ikke virker, er dårligt, mangelfuldt etc.)
til noget der er mere virksomt

8) kreativitet er kropsligt forankret. Hvor krop og hovede spiller
sammen, og opnår en fri-tilstand hvorfra den flyder, altid med
udgangspunkt i den fysiske tilstand

9) Kreativitet vil altid ophæve vores forestillinger om hvad der kan
lade sig gøre og bevæge sig om på tingenes anden side, og dermmed
lave en halv grads perspektiv skifte

Flow er:
Forbundethed
Bevægelse
Kraft
Årsag og effekt forenet

Flow opleves:
Ting lykkes
Ressourcer dukker op
Helhed
Perspektiv
Mening træder frem
Tiden ændrer form
Enzymet- co-creating