Konferencer


Hvordan bryder vi at: få siger noget til mange i lang tid?

Ved at:
Få mere dynamik, bevægelse ind i store foraer hvor vi gerne vil
1) tilegne os ny viden
2) mødes på kryds og tværs
3) høre noget vi ikke har hørt før

Ved at:
Designe en proces omkring arrangementet hvor der indgår både det stillesiddende og det fysisk bevægelige.
Altid med udgangspunkt i konferencens formål.

1. Udvikling

At gå ind med bistand til at få klarlagt:
Formål
Målgruppe
Form
Evt. proces

2. Planlægning

Overblik over handlinger og tids perspektivet
Invitations udformning
Netværk

3. Gennemførelse

Varetagelse af værtskab
Proces design
Åbning og lukning af konferencen

4. Evaluering

Internt og eksternt
Proces eller produkt orienteret evaluering
Open Space Technology
Café Modellen