HeartCore coaching

Dybe principper for coaching

Mange organisationer har de sidste 10 år rørt ved, afsøgt og brug coaching som ledelses redskab. Derfor blev det tydeligt for mig på et tidspunkt at mange af de selvsamme organisationer blev ved med at efterspørge kurser i coaching.

Ofte fordi ordet coaching blev brugt, men det førte ikke til handling.
Min antagelse var at dette kunne skyldes at ordet havde mange bagvedliggende tanker og billeder som ikke blev berørt ved cocahing kurser.

HeartCore coaching er en proces hvor den enkelte via principperne skal arbejde med en dybere forståelse gennem refleksion og handling på hvad coaching egentlig er og kan i denne verden af forandring og relationer.

Coaching er udfoldelse af potentiale. Ved at gå bag om sit eget potentiale er der mulighed for at finde ud af, hvor Coaching kommer fra og hvordan det virker. Herigennem kan den enkelte blive en bedre leder og frigøre mental energi til at udføre ledelsesopgaver mere naturligt og fra hjertet.

Et princip beskriver en lovmæssighed der gør sig gældende, i en sammenhæng
1) Coaching er en relation der eksistere i et felt

2
) Hændelser der sker i Coaching relationen kan genfindes som repræsentationer både i coachen og den aktive. Og omvendt!

3
) For coachen skal relationerne udgå fra hjertets plan

4
) Både coachen og den aktive lever i flere "verdener", nogle af de verdener kommer på spil i coach relationen

5
) Af en coach kræves så megen hvilen i sig selv og væren hjemme hos sig selv, at hun ikke forfalder til at gøre sig stor overfor den aktive

6
) En coach skal kunne lytte efter dybere mening

7
) Coaching sker med den hensigt at hjælpe den aktive til at nå et mål, finde eller udvikle et konkret område, mål, aktivitet

8
) En coach ved hvad det er hun selv har lært - alle kan blive
klogere, en coach ved hvordan hun er blevet klogMÅLGRUPPE

Ledere der har erfaring med ledelse og/eller coaching, og som har
lyst til at bevidstgøre coaching- begrebet for sig selv og sin
organisation Desuden er kurset for ledere, der ønsker at udforske, om
de kan blive bedre ledere ved at sætte det naturlige talent i system.


INDHOLDET
Kurset er en afsøgning af de dybere coachprincipper samt refleksioner
over værdien af coaching..


FORMEN
Vi arbejder med oplæg, øvelser, fortællinger og dialoger om dybe
principper bag coaching. Der bliver mulighed for at reflektere
enkeltvis og i gruppesammenhæng over coachingens natur.


KURSUSLEDER
Ouafa Rian, ouafa@worldcafe.dk, Learning Fields Unlimited