Foredrag

10 bud på tankevækkende tanker

• Ledelse i lævende systemer

At anskue virksomheder som levende systemer.
Et perspektiv.

• Hvad er ledelse egentlig
Om forskellen på management og lederskab, og om hvad det egentlig er for væren/gøren der finder sted i udlæggelsen af ledelse

• Projekts natur
Om kompleksitet, faser og udfordringer i at arbejde med projekter og at udøve ledelse i dem

• Fremtiden formes af dem der ser den
Om proaktiv og reaktiv holdninger som bærere af strategier og dermed fremtider virksomheder kan være en del af.

• Den visionær strateg
Visioner lykkes når der er mennesker der kan bære dem i fremtiden

• Forandring fryder
Forandring er uomgængeligt og kan vi lære at nyde forandringsprocessen frem for at kæmpe imod dem?

• Om kultur, men mest multikultur
Hvad sker der når vores organisationer er eller skal til at blive mangfoldige. Hvad er det vi i virkeligheden kan lære af multikulturalitet? Og er den blot et redskab til at udvide vores mentale båndbredde?

• Om evigheden og uendeligheden
Om forskellen på lineær og ikke-lineær tænkning

• Om den mentale båndbredde
Det mentale rum, der kan have en heftig indflydelse på vores mentale modeller og dermed hvordan vi ser os selv som medarbejdere, ledere og konsulenter