Epilog


Et begreb jeg konstant finder mig selv midt i er Den Mentale Båndbredde.
Om hvordan vi som mennesker og dermed organisationer for at rumme den
kompleksitet vi i enhver transformations proces finder ind til,
både at erkende og leve i, fordre en udvidelse af vores mentale båndbredde.

Sådan er denne site også tænkt,
som en forlænget arm af mit firma Learning Fields UN-Ltd.

At de opgaver jeg løser for mine kunder altid skaber en viden, det være sig en flig eller en bunke, der rykker ved vores forestilling om hvad kan lade sig gøre. Og dermed gøre verden til et større sted at være.

Ladies and Gentlemen Let's Broaden Our Minds.
Hver gang noget slutter starter noget nyt.
Enhver afslutning er begyndelsen til noget andet.
Du træder nu ud af rummet
Jeg vil sige dig tak for din opmærksomhed.
Og ønske os alle More Magical Spaceiousness.