Engle


Tanketekst om Engle 1999 Ouafa Rian


Hvad er en engel?
Hvorfor har der igennem de sidste mange år- siden Wim Wenders- været
en årlig film om en engel, hvorfor taler flere og flere
kunstnere (jeg læser ansøgninger i KUF) om englebegrebet, Hvorfor
holder Erik Skyum foredrag om engle i dansk litteratur, er der noget
i vores tid der kalder på engle-tanker og forståelser, hvad er det vi
kan lære gennem englesnak?

Englene vil komme ned til os på jorden ad regnbuerne.
"Til slut er det mig tilladt at omtale en vis hemmelighed angående de
tre himles engle, som indtil nu aldrig er fremkommet i nogens tanke,
fordi man ikke har forstået graderne. Hos enhver engel, og ligeledes
hos ethvert menneske, er der en inderste eller højeste grad, eller
noget inderste og højeste, hvori Herrens Guddommelighed først eller
nærmest indstrømmer, og hvorfra Han ordner de øvrige indre ting, som
følger efter hverandre hos dem i overensstemmelse med ordenens
grader.

Dette inderste eller højeste kan kaldes Herrens indgang til
englen og til mennesket, og hans alleregentligste bolig hos dem. Det
er i kraft af dette inderste eller højeste, at mennesket er menneske,
og adskilt fra dyrene, thi de har ikke dette inderste. Heraf kommer
det, at mennesket, til forskel fra dyrene, med hensyn til alt det
indre, som hører til dets sind og sjæl, kan opløftes af Herren til
ham selv, kan tro på ham, bevæges af kærlighed til ham, og således se
ham, og at det kan modtage intelligens og visdom og tale fra
fornuften. Heraf kommer det også , at mennesket lever i evighed. Men,
hvad der ordnes og styres af Herren i dette inderste, indstrømmer
ikke mærkbart i nogen engels fornemmelse, fordi det er over hans
tanke, og overstiger hans visdom."

Hvis vi går til biblen er her hvad den siger:
Englene har deres oprindelse direkte fra Gud.
Engle var til før skabelsen.
Engle kan fremtræde som mennesker, hvis situationen kræver det.
Fordi de besidder åndelig magt til at skabe, og kan derfor
materialers sig som mennesker.
Engle er udødelige og kræver ikke ægteskab og forplantning lige som mennesker.
Men engle har et legeme, et opstandelses legeme, der har en så stærk
lysglans, at det fysiske øje ikke kan tåle det.
Der er kun navngivet 3 engle i biblen, 2 ærkeengle Mikael og Gabriel
og en Kerub, Lucifer den faldne engle.
Lucifer,den salvede Kerub.
Gud salvede ham, til at være beskytter, en guddommelig betegnelse for
at stå guds trone meget nær,
Lucifer var virkelig i inderkredsen, men Lucifer blev
Narcissistisk/egoistisk og ville tage guds plads, sammen med en
tredjedel af engleskaren der stod i ledtog med Lucifer. Så fik de
guds dom, Lucifer og de faldne engle fik en evig dom i den brændende
ild, Helvede.

Så Satan har også en engleskarer samt Dæmoner. Dæmonerne har ikke
opstandelses legemer ligesom engle. De har ingen form og det er
derfor, at de kan søge at besætte menneskers eller dyrs legemer for
at opnå en form.

Men der er ikke nogle steder i bibelen, at budbringer engle har to vinger.
Det er Kun Seraferne der har 6 vinger og Keruber der har 2 vinger.
Men de er så højt hierakisk at dem får mennesker aldrig at se, andet
end i korte glimt. Fordi de tjener i nærheden af guds trone.
Englenes rangorden, hieraki og de underlægger sig den rangorden.
1.Keruber.
2.Serafer.
3.Ærkeengle.
4.Magter og troner
5.Myndigheder
6.verdenshersker og fyrster
7.Tjenende Engleskarer
Hvilken overordnet funktion har engle ! De er blot åndelige budbringere.
En engel viser sig og viser vie. Engler er i harpemusik og i ægte latter.
Jeg har en veninde Anja, der ser engle - hun har set dem i mange år -
var først lidt bange for dem - og for sin egen sindstilstand - hun er
ingeniør ligesom jeg - og "den slags ser vi ikke" - men nu er hun
glad for dem - og hendes datter på 6 ser dem også - de kan ikke
kommunikere med dem - og de giver tilsyneladende heller ikke tegn, men de er der bare impulser af kreativ intelligens. De besidder forskellige af
det forenede felts egenskaber, står for visse principper i naturen.

Vi er alle født til at skulle blive engle engang, men først skal vi lære gennem livet på jorden. Selv om vi er født med ulige vilkår på jorden, tror jeg dybest set at glæde, sorg, kærlighed, vrede og omsorg føltes ens for os alle og at det er en af de ting vi vil lære inden vi bliver engle.
Når en engel fødes medbringer han/hun alle sine erindringer fra livet som menneske,
men som engel finder man det vi alle som mennesker søger efter - meningen med livet. Med den viden bliver engle istand til at opnå liv i fuldstændig
balance.
Engle holder øje med deres kære på jorden og de kommer for at hente dem ind i englenes verden den dag de dør som mennesker. Min mormor er en
engel og når jeg tænker på hende som engel tænker jeg på hende som lykkelig,
det er det der gør englene smukke - lykken!
Menneske med en stor engel inden i er et menneske der har lært alle
følelserne at kende og bruger de erfaringer til at prøve at forstå andre -

Hvad "ved" jeg om engle: Intet.
Hvad "tror" jeg om engle: En masse.
Fænomenet eksisterer i vores verden, er fordi vi ønsker de SKAL være her.
Det kan være i form af en skytsengel, den gode (fe) engel, an angel watching over me, engle i venture capital, en engel går gennem stuen (amerikansk: A prægnant pause), "du er en engel" (så er man virkelig god).

Den anden dag fortalte det ene af mine Gudbørn følgende historie til sin mor: Min Gudmor (det er mig) er Guds mor (det er derfor jeg hedder Gudmor Vibeke - logik, ikk'). Og inden under tøjet har hun vinger. Dem bruger hun når hun skal op på en sky
og tale med sin søn. Hendes mor, spørger hende så om hun har set mine vinger, hvortil hun svarere, Nej ikke endnu, men dem får jeg at se til sommer. Af gode grunde spørger hendes mormor så hvordan det kan være, hvorpå mit meget begavede barnebarn siger: Jo, for så skal vi jo i vandet! Stik lige den.

Nu er mit store problem, hvordan pokker når jeg at gro vinger inden sommer. Og det er altså ikke nok bare at pudse engelglorien. at engle var noget der blev opfundet lige
efter Kristendommens udbredelse, idet det vatr praktisk at have sådan en datidens Supermand, som kunne holde øje med al det Gud ikke havde tid til at tage sig af. En skytsengel, fredsengel, en vild engel, en Guds engel, mors engel, Hans Engel En engel er noget godt, fredfyldt og lyst.
En engel hjælper i al ubemærkethed. En engel er uselvisk, er lig godheden selv i den mest rendyrket form.
Det er godt at have en engel ved sin side.
God, smuk, enestående og ren. Jeg ville gerne være ven med en, måske er jeg det uden helt at vide det.