Cv

Feltholder Ouafa Rian

Ouafa Rian født 1969 i Marokko
Kaospilot 1996, selvstændig konsulent. med perspektiv skabende udviklingsprocesser som arbejdsfelt. Det er mere det jeg er, end det jeg gør.
Og mine handlinger baserer sig på følgende tre grundelementer:
Min teori (det tankekomplex der for mig giver forklaringskraft)
•Proces
•Ledelse i Levende Systemer
•Dialog

Min Praksis (de handlinger jeg udfører)
•Samtaler
•Coaching
•Foredrag
•Procesdesign
•Konferencer
•Studiekredse
•Taler, artikler
•Tanker, tegninger, skitser
•Lederuddannelser
•Flow-spil
•Levet erfaringer
•Spørgsmål

Mine grundantagelser (operative)
•Jeg ved det mit netværk ved
•Liv er interessant
•Der er nok
•Do less accomplish more
•Perspektivet er kerne i al forandring-tools are nothing perspective is anything
•Spørgsmål driver udvikling

Min teori, min praksis og mine grundantagelser er de elementer der driver mine indsatser i organisationer. Når jeg lever ovenstående, så er jeg funky, så flyder mine indsatser på tanke, handle og gøre planet.
Så når jeg og dermed de mennesker og organisationer jeg arbejder med
ned i mellemrummene mellem tonerne. Der sker det. Så bevæges systemet!